วันอังคาร, 14 สิงหาคม 2561 11:38

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก กยศ.รายใหม่ รายงานตัว 15 ส.ค.นี้

Written by
Rate this item
(1 Vote)
ตามที่งานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้จัดสัมภาษณ์ นักศึกษา ผู้มีความประสงค์ขอกู้ กยศ.รายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2561 นั้น มีผู้ผ่านการคัดเลือกให้กู้ กยศ.รายใหม่ ปีการศึกษา 2561 ตามรายชื่อแนบท้าย โดยให้นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้กู้รายใหม่ ปีการศึกษา 2561 ปฏิบัติดังนี้ ให้นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้กู้รายใหม่ รายงานตัว ณ ห้อง กยศ. พร้อม เปิดบัญชีธนาคาร ในวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 - 16.00 น. โดยนักศึกษานำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วย 
 
 
หมายเหตุ - กรณีที่นักศึกษามีข้อสงสัยเพิ่มเติม ให้ติดต่อห้อง กยศ. ม.ราชภัฏภูเก็ต อาคารกิจการนักศึกษา ชั้น 1 โทร 0 7621 1959 ต่อ 1342 หรือ โทร. 08 6478 0062
Read 2983 times Last modified on วันอังคาร, 14 สิงหาคม 2561 11:41

Related items