วันศุกร์, 02 มิถุนายน 2560 15:08

การตรวจเอกสาร กยศ. นักศึกษาเข้าใหม่ (รายเก่าเปลี่ยนสถานศึกษา / รายใหม่ ) ปี 2560

Written by
Rate this item
(2 votes)
ประกาศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
เรื่อง การตรวจเอกสาร กยศ. นักศึกษาเข้าใหม่ (รายเก่าเปลี่ยนสถานศึกษา / รายใหม่ ) 
ปีการศึกษา 2560
 
นักศึกษาที่ประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กยศ. นักศึกษาเข้าใหม่ และ (รายเก่าเปลี่ยนสถานศึกษา / รายใหม่) สามารถดำเนินการในระบบ studentloan ปีการศึกษา 2560 ได้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป โดยให้นักศึกษาเลือกยืนแบบคำขอกู้ กยศ. โดยเลือกเปิดบัญชีกับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย “เรื่องของการเปิดบัญชีธนาคารอิสลาม มหาวิทยาลัยฯ จะดำเนินการให้หลังจากนักศึกษาได้รับการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว” และให้ส่งเอกสารตรวจที่ห้อง กยศ. ตามวันดังนี้
 
รายใหม่ - วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น.
รายเก่าเปลี่ยนสถานศึกษา - วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น.
 
หมายเหตุ 
  1. กรณีที่นักศึกษามีข้อสงสัยเพิ่มเติม ให้ติดต่อห้อง กยศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อาคารกิจการนักศึกษา ชั้น 1 โทร 075 211 959 ต่อ 1342 หรือโทร 086 478 0062 
  2. ให้นักศึกษาใหม่ดำเนินการยื่นกู้ตามวันเวลาที่งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากำหนด
  3. นักศึกษาที่ส่งเอกสารต้องแต่งกายถูกต้องตามระเบียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  4. นักศึกษาไม่ต้องนำผู้ปกครองมาในวันตรวจเอกสาร 
Read 4595 times Last modified on วันศุกร์, 02 มิถุนายน 2560 15:25

Related items