วันศุกร์, 02 มิถุนายน 2560 15:15

ตรวจสอบรายชื่อและข้อมูลการกู้ กยศ.1/2560 ของนักศึกษารายเก่าเลื่อนชั้นปี (รุ่น 56 – รุ่น 59)

Written by
Rate this item
(1 Vote)
ประกาศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
เรื่อง การให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อ และข้อมูลการกู้ กยศ.1/2560 
ของนักศึกษารายเก่าเลื่อนชั้นปี (รุ่น 56 – รุ่น 59) 
 
ให้นักศึกษาที่ส่งเอกสารยื่นกู้ กยศ.ภาคเรียนที่ 1/2560 ในระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2560 ตรวจสอบรายชื่อและข้อมูลค่าเล่าเรียนทั้ง 2 ภาคเรียน ในเอกสารแนบท้ายประกาศ หากนักศึกษาตรวจสอบแล้วพบว่าไม่มีชื่อนักศึกษา หรือ ค่าเล่าเรียน 2 ภาคเรียน ไม่ตรงกับที่มหาวิทยาลัยฯ เรียกเก็บ ให้นักศึกษาติดต่อแจ้งงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ทราบในวันที่ 3 – 6  มิถุนายน 2560 ในกรณีที่มีข้อมูลนักศึกษาผิดพลาดและนักศึกษาไม่ได้แจ้ง งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จะยึดข้อมูลรายชื่อตามที่ประกาศ นี้เป็นหลัก
 
หมายเหตุ  
 
  1. กรณีที่นักศึกษามีข้อสงสัยเพิ่มเติม ให้ติดต่อห้อง กยศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อาคารกิจการนักศึกษา ชั้น 1 โทร 075-211959 ต่อ 1342 หรือโทร 086 478 0062 

คลิกตรวจสอบรายชื่อ

Read 9227 times Last modified on วันศุกร์, 02 มิถุนายน 2560 15:26

Related items