วันพฤหัสบดี, 23 กุมภาพันธ์ 2560 15:32

ประกาศให้นักศึกษารุ่นปี 55 (สายครู) – และรุ่น 56 เข้าร่วมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ

Written by
Rate this item
(2 votes)
กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559 จึงขอประกาศให้นักศึกษาภาคปกติที่จะสำเร็จการศึกษารุ่น 55 (สายวิชาชีพครู) และรุ่น 56 รับเอกสารปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ได้ที่งานแนะแนวการศึกษาฯ กองพัฒนานักศึกษา (อาคาร 9 ชั้น 3) ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2560 และส่งคืนเอกสารดังกล่าวภายในวันที่ 10 มีนาคม 2560
 
กำหนดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภเก็ต ดังนี้
  • วันที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 07.30 - 12.30 น. ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะครุศาสตร์
  • วันที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 07.30 - 12.30 น. ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ
หมายเหตุ   
  1. นักศึกษาจะต้องแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  2. หากมีข้อสงสัย ติดต่อที่ งานแนะแนวการศึกษาฯ 086-4761516 (วันเวลาราชการ)

คลิกชมกำหนดการ

Read 7446 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 23 กุมภาพันธ์ 2560 15:48