วันศุกร์, 03 พฤษภาคม 2562 14:29

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาภาคปกติ (เสาร์ – อาทิตย์) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2562

Written by
Rate this item
(1 Vote)

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (คลิกอ่านประกาศ)
บัญชีรายชื่อ (คลิกตรวจสอบรายชื่อตามสาขาวิชา ด้านล่าง )
- สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
- สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขาวิชาการตลาด
- สาขาวิชาการบัญชี
- สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
- สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ (คลิกอ่านประกาศ)
บัญชีรายชื่อ (คลิกตรวจสอบรายชื่อตามสาขาวิชา ด้านล่าง )
- สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ


ศูนย์ให้การศึกษานอกสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดตรัง


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (คลิกอ่านประกาศ)
บัญชีรายชื่อ (คลิกตรวจสอบรายชื่อตามสาขาวิชา ด้านล่าง)
- สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
- สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

Read 9135 times Last modified on วันศุกร์, 03 พฤษภาคม 2562 14:30