วันเสาร์, 16 กรกฎาคม 2559 15:26

เช็ครายชื่่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ กยศ. ผู้กู้รายใหม่ ปีการศึกษา 2559

Written by
Rate this item
(2 votes)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการสัมภาษณ์ ให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
สำหรับนักศึกษาผู้กู้รายใหม่ ปีการศึกษา 2559 
 
ตามที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้สัมภาษณ์นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
 
ดังนั้นงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จึงประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการสัมภาษณ์ กยศ.รายใหม่ ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศ และให้นักศึกษาที่ผ่านการสัมภาษณ์ ผู้กู้รายใหม่ทุกท่านรายงานตัวและ ประชุมรับฟังแนวทางการขอกู้ กยศ. ในวันพฤหัสบดี ที่ 21 กรกฎาคม 2559 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคารกิจการนักศึกษา) หากนักศึกษาไม่รายงานตัวพร้อมทั้งประชุม ถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์การกู้ กยศ. ในปีการศึกษา 2559
 
Read 4514 times Last modified on วันเสาร์, 16 กรกฎาคม 2559 15:33

Related items