วันอังคาร, 23 สิงหาคม 2559 20:39

ประกาศเรื่องการติดตามและให้นักศึกษามาลงการกู้ กยศ.ภาคเรียนที่ 1/2559

Written by
Rate this item
(1 Vote)
ตามที่งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กำหนดให้นักศึกษาผู้กู้รายเก่าสถานศึกษาเลื่อน ชั้นปี ลงนามการกู้ กยศ.ภาคเรียนที่ 1/2559 ในระหว่างวันที่  30 – 31 กรกฎาคม  2559  ขณะนี้ได้เลยเวลาที่งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กำหนด 
 
ดังนั้นงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จึงประกาศให้นักศึกษาที่มีรายชื่อแนบท้ายประกาศ มาลงนามการกู้ กยศ. ภาคเรียนที่ 1/2559 ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ณ ห้อง กยศ. ในเวลาราชการ หากนักศึกษาไม่มาลงนามการกู้ กยศ.ตามวันที่กำหนดถือว่านักศึกษาขอสละสิทธิ์การกู้ ในปีการศึกษา 2559
 
 
 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 076 211 959 ต่อ 1342
 
 
Read 3451 times Last modified on วันอังคาร, 23 สิงหาคม 2559 20:49

Related items