วันพุธ, 26 เมษายน 2560 11:01

ประชุมนักศึกษาแก้กิจกรรม กยศ.จิตอาสา 30 เม.ย.นี้

Written by
Rate this item
(1 Vote)
การแก้กิจกรรม กยศ. จิตอาสา ภาคเรียนที่ 2/2559
 
ตามที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กำหนดให้นักศึกษาผู้กู้ยืมเงิน กยศ.ได้ทำกิจกรรมจิตอาสา 36 ชั่วโมง ตลอดปีการศึกษา ดังนั้นงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาจึงกำหนดแนวทางการทำกิจกรรม กยศ.จิตอาสา ออกเป็นรายภาคเรียน ภาคเรียนละ 18 ชั่วโมง ซึ่งขณะนี้นักศึกษาผู้กู้ กยศ.รายเก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตส่วนใหญ่ ได้ร่วมกิจกรรมครบตามที่ กยศ.กำหนด และ มีนักศึกษาอีกส่วนหนึ่งที่กิจกรรม กยศ.ไม่ครบ 
 
ดังนั้นจึงประกาศให้นักศึกษาที่กิจกรรม กยศ.ไม่ครบ มาประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาใน วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง กยศ. (นักศึกษาแต่งกายชุดสุภาพเรียบร้อย)
 
Read 1765 times Last modified on วันพุธ, 26 เมษายน 2560 11:16