วันพฤหัสบดี, 10 มีนาคม 2559 15:13

ราชภัฏภูเก็ต เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ (เสาร์-อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 3/2558

Written by
Rate this item
(9 votes)

phuket university admission

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ (เสาร์-อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 3/2558 

กำหนดการ 

19 มีนาคม - 30 เมษายน 2559 : จำหน่ายระเบียบการสมัคร และรับสมัคร (ในเวลาราชการทุกวัน เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

6 พฤษภาคม 2559 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน 

14 พฤษภาคม 2559 : รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ณ ห้องเรียนจังหวัดตรัง 

15 พฤษภาคม 2559 : รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ณ ม.ราชภัฏภูเก็ต

28 พฤษภาคม 2559 : ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ณ ม.ราชภัฏภูเก็ต 

28 พฤษภาคม 2559 : เข้าชั้นเรียนที่ 3/2558 

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต : สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน / สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต : สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต : สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ / สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ / สาขาวิชาการตลาด

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต : หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต : หลักสูตรสาธาณสุขศาสตร์

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สำนักงาน กศบป. โทร 076 211 959 ต่อ 7140  

Read 29725 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 10 มีนาคม 2559 15:47