ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง (3)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร อบรมประกันฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ร่างประกาศประกวดราคาโครงการขยายถนน เดินสายไฟใต้ดิน และที่จอดรถ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ หอพักรับรองและอาคารเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)