ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง ขายทอดตลาดวัสดุไม้ ที่ชำรุดเสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซักรีดเครื่องนอน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง