วันศุกร์, 01 เมษายน 2559 16:04

PKRU Channel : สาขาวิชาฟิสิกส์ จับมือพันธมิตร อบรมดาราศาสตร์ ยกระดับครูอันดามันพัฒนาสื่อการเรียนรู้

Written by

astronomical

สาขาวิชาฟิสิกส์ จับมือพันธมิตร อบรมดาราศาสตร์ ยกระดับครูอันดามันพัฒนาสื่อการเรียนรู้
        ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - วันที่ 1 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมเล็ก ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัด อบรมเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น ประจำปี 2559 ครั้งที่ 5 จ.ภูเก็ต โดยมี ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ผศ.ศักดิ์ชาย เพชรช่วย อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ ตลอดจน คณะครู อาจารย์ ภายในจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก สำหรับการอบรมในครั้งนี้ มีคณะวิทยากรจาก สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.) บรรยายให้ความรู้และเวิร์คชอปในหัวข้อต่างๆ เช่น การดูดาวเบื้องต้นและการเตรียมตัวสำหรับดูดาว รู้จัก ลม ฟ้า อากาศ และก้อนเมฆทรงกลม ท้องฟ้าและระบบพิกัดท้องฟ้า การสังเกตการณ์ท้องฟ้าจริงเบื้องต้น กิจกรรมและสื่อการสอน ดาราศาสตร์ การสร้างกล้องโทรทัศน์อย่างง่าย การใช้ซอฟแวร์ทางดาราศาสตร์ และฝึกปฏิบัติการสังเกตการณ์ท้องฟ้าจริง
        ผศ.ดร.ประภา กาหยี กล่าวว่า "การอบรมในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากความร่วมมือของสถาบันระดับชาติหลายหน่วยงาน ที่มุ่งหวังถ่ายทอดความรู้ทางด้านดาราศาสตร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านการเรียนการสอนระหว่างครูและนักเรียน และในฐานะของมหาวิทยาลัยแห่งอันดามัน ที่มีจุดมุ่งหมายในการสร้างครูคุณภาพ โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นศาสตร์ที่สามารถนำไปใช้พัฒนาชาติ และคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ คาดหวังว่าการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมจะได้นำความรู้ ประสบการณ์ และเทคนิคดีๆ จากวิทยากร นำไปพัฒนาสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ทางด้านดาราศาสตร์ ช่วยยกระดับความรู้ให้แก่แวดวงการศึกษาในฝั่งอันดามันต่อไป" อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต กล่าว.

Read 1190 times

Media