วันพุธ, 21 สิงหาคม 2562 16:20

PKRU Channel : งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 32 “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”

Written by
Read 553 times

Media