วันศุกร์, 08 กันยายน 2560 14:05

PKRU Channel : ราชภัฏภูเก็ต จัด “กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ปีที่ 4

Written by

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการ “กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ปีที่ 4 เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการนี้มี ผศ.ดรุณี บุณยอุดมศาสตร์ รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย นายอรุณ แป้นคง ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นางวิภาพรรณ คูสุวรรณ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ตลอดจนคณะผู้บริหาร บุคลากร แขกผู้มีเกียรติ และนักศึกษา เข้าร่วม
นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุน กยศ. กล่าวว่า “กิจกรรม กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 4 ณ จังหวัดภูเก็ตนั้น เป็นความร่วมมือในการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในระดับหน่วยงาน ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สถานศึกษาในจังหวัดภูเก็ต เหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต ภาคบริการโลหิตแห่งชาติจังหวัดภูเก็ต ในปัจจุบันกิจกรรม “กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ปีที่ 4 ยังคงมีการช่วยสนับสนุนงานของสภากาชาดไทย ในสถานการณ์ที่ยังคงขาดแคลนโลหิตได้เป็นอย่างดี โดยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาคาดว่าตลอดกิจกรรมจะได้รับบริจาคโลหิตจำนวนไม่น้อยกว่า 7 ล้านซี.ซี. ทั้งนี้กองทุนได้มีการดำเนินการจัดกิจกรรมไปแล้วทั้งสิ้น 12 จังหวัด มีจำนวนโลหิตที่ได้รับแล้วทั้งสิ้น 6,950,900 ซี.ซี. เพื่อมอบให้แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัด และโรงพยาบาลตามจังหวัดต่างๆ สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ที่สนับสนุนในทุกด้าน และขอชื่นชมพลังแห่งความเสียสละของนักศึกษา กยศ.ราชภัฏภูเก็ต ที่พร้อมใจกันทำดีเพื่อเพื่อนมนุษย์”

ด้านนางวิภาพรรณ คูสุวรรณ รองนายกเหล่ากาชาด จังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า “กิจกรรม กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 4 เป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานของกาชาด เนื่องจากโลหิต มีความสำคัญต่อผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล และมีความต้องการโลหิต เพื่อการรักษาพยาบาล ในทุกๆ กรณี โดยกาชาดจังหวัดภูเก็ต มีหน้าที่หลักที่สำคัญในการเป็นแหล่งจัดหาโลหิตเพื่อใช้ในการกระจายไปยังโรงพยาบาล รวมถึงสถานพยาบาลต่างๆ ทั้งในจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดใกล้เคียง เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลในแต่ละวัน ซึ่งในปัจจุบันขอเรียนให้ทราบว่าจำนวนโลหิตมีอย่างจำกัด และในบางช่วงเวลาเกิดภาวะขาดแคลนโลหิต ทำให้เกิดผลกระทบต่อการรักษาพยาบาลเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จึงถือว่าเป็นการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์อย่างแท้จริง และยังถือเป็นการทำบุญร่วมกันในอีกทางหนึ่งด้วย และกิจกรรมในวันนี้ทำให้เห็นได้ว่าพลังเยาวชนเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่เป็นพลังแห่งความหวัง พลังแห่งอนาคตอย่างแท้จริง”

สำหรับ “กิจกรรม กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 4 มีกำหนดระยะเวลาระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น.-15.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จึงขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต ตามวันและเวลาดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประโยชน์และช่วยเหลือประชาชนในสภาวการณ์ขาดแคลนโลหิตต่อไป

Read 1125 times

Media