วันศุกร์, 08 เมษายน 2559 12:35

PKRU Channel : PCIT เดินหน้าสู่สากล MOU อินโดฯ พัฒนาวิชาการ-วิชาชีพท่องเที่ยวและบริการ

Written by

PCIT

วิทยาลัยท่องเที่ยวนานาชาติ เดินหน้าสู่สากล MOU อินโดฯ พัฒนาวิชาการ-วิชาชีพท่องเที่ยวและบริการ
        เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 ณ ห้องอัญชัญ อาคารศรีราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต Phuket College of International Tourism (PCIT PKRU) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ Association of the Indonesian Tourism Tertiary Education Institutions (HILDIKTAPARI/AITTEI) โดยมีผศ.ดรุณี บุณยอุดมศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ม.ราชภัฏภูเก็ต ผศ.ดร.อรไท ครุธเวโช รักษาการคณบดี PCIT และ Suhendroyono, SH., MM., M.Par. – The President of STIPRAM ตลอดจน คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม

 

 

 

Read 1291 times

Media