วันจันทร์, 11 เมษายน 2559 15:19

PKRU Channel : ม.ราชภัฏภูเก็ต จัด"รดน้ำขอพรนายกสภามหาวิทยาลัย"เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย

Written by

songkran festival phuket

ม.ราชภัฏภูเก็ต จัด "รดน้ำขอพรนายกสภามหาวิทยาลัย" เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัด พิธี "รดน้ำขอพรนายกสภามหาวิทยาลัย" เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2559 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ นายกสภามหาวิทยาลัย ร่วมด้วย นายสมชาย เสียงหลาย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ผู้นำนักศึกษาซึ่งเป็นตัวแทนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมในพิธีอย่างเนื่องแน่น

 

 

 

Read 1190 times

Media