วันศุกร์, 04 มีนาคม 2559 15:03

PKRU Channel : ข่าวรอบรั้วราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดงานฉลองครบรอบ 45 ปี อย่างยิ่งใหญ่

Written by

2015 06 02 Large

รับชมประมวลข่าวรอบรั้วราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดงานฉลองครบรอบ 45 ปี "สร้างสรรค์การศึกษา พัฒนางานวิจัย ใช้นวัตกรรมนำสังคม" อย่างยิ่งใหญ่

Read 1016 times

Media