วันศุกร์, 11 มีนาคม 2559 11:08

PKRU Channel : ข่าวรอบรั้วราชภัฏภูเก็ตระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2559

Written by

pkru channel

รับชม ประมวลข่าวรอบรั้วราชภัฏภูเก็ต ในรอบสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2559 โดยมีหัวข่าวดังต่อไปนี้
ข่าวทีวี 1
สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต เปิดบ้านต้อนรับ สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏสกลนคร
ข่าวทีวี 2
ประกวดสุนทรพจน์ สร้างความตระหนักรู้มุมมองด้านประกันชีวิต
ข่าวทีวี 3
อบรมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
ข่าวทีวี 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดแข่งขันประชันเสียงนกกรงหัวจุก ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 5
ข่าวทีวี 5
คณะมนุษย์ฯ–อบต.นาเตย MOU เปิดยุทธศาสตร์ 3 ปี พัฒนาภูมิปัญญาสู่นวัตกรรม

#รับชมข่าวสารและความเคลื่อนไหวอื่นๆของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตได้ที่ www.pkru.ac.th

Read 860 times

Media