วันจันทร์, 04 เมษายน 2559 16:01

PKRU Channel : ข่าวรอบรั้วราชภัฏภูเก็ต ระหว่างวันที่ 22- 30 มีนาคม 2559

Written by

rajaphat meeting

รับชมข่าวสารกิจกรรมความเคลื่อนไหว มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ย้อนหลังระหว่างวันที่ 22-30 มีนาคม 2559 โดยมีหัวข้อข่าวดังต่อไปนี้
1.กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต จัด พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558 2.ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ จัดอบรม Digital Marketing เสริมความสำเร็จธุรกิจผ่านโลกออนไลน์ 3.สำนักวิทยบริการฯ ดึงกูรู จัดสัมมนา "ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน" 4.สาขาวิชาฟิสิกส์ จับมือพันธมิตร อบรมดาราศาสตร์ ยกระดับครูอันดามันพัฒนาสื่อการเรียนรู้ และ5.ม.ราชภัฏภูเก็ต เจ้าภาพจัดประชุมอธิการบดีราชภัฏทั่วประเทศร่วมระดมสมองผลิตบัณฑิตให้เก่งวิชาการ-วิชาชีพแข่งขันตลาดอาเซียน

Read 1072 times

Media