วันจันทร์, 12 มีนาคม 2561 10:29

PKRU Channel : สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ จัด คอนเสิร์ตแสด-ดำฮัมเพลงครั้งที่ 12 ตอน “บ้าหอบเพลง อัสนี-วสันต์ โชติกุล"

Written by

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏ สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัด คอนเสิร์ตแสด-ดำฮัมเพลงครั้งที่ 12 ตอน “บ้าหอบเพลง อัสนี-วสันต์ โชติกุล" โดยมี คณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา ตลอดจน ประชาชน และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมอย่างคับคั่ง
     นายกัณวัตม์ พลรงค์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรีศึกษา และอาจารย์ควบคุมดูแลการจัดคอนเสิร์ต กล่าวว่า “วัตถุประสงค์ของการจัดคอนเสิร์ตในครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ซึ่งมีการจัดทำโปรเจคก่อนการออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ได้ฝึกการทำงานเป็นทีม ฝึกการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า โดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพทางด้านดนตรี  พร้อมกันนี้จะนำรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายไปซื้ออุปกรณ์ดนตรีให้กับวงโยธวาทิตโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สำหรับการจัดคอนเสิร์ตแสด-ดำฮัมเพลงในครั้งนี้ เป็นการจัดคอนเสิร์ตครั้งที่ 12 โดยใช้ชื่อตอนว่า บ้าหอบเพลง อัสนี-วสันต์ โชติกุล” โดยนำผลงานเพลงของศิลปินดังกล่าวมาจัดแสดงจำนวนกว่า 50 บทเพลง ใช้เวลาในการทำการแสดงประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที ทั้งนี้นำรูปแบบการแสดงของต้นฉบับเป็นหลัก เสมือนการแสดงของอัสนี-วสันต์ โชติกุล เช่น จำนวนเครื่องดนตรีที่ใช้แสดง,เสียงร้อง และแนวเสียงดนตรี และการผสมผสานแนวคิดทางดนตรีของนักศึกษา ลงไปด้วย ทั้งนี้ผู้ที่เข้าร่วมชมคอนเสิร์ตจะได้รับปิ๊กกีตาร์ ซึ่งมีลายเซ็นอัสนี-วสันต์ โชติกุล เป็นของที่ระลึก โดยทีมงานนักศึกษาได้ขออนุญาตจากศิลปินอย่างถูกต้อง นอกจากนี้ภายในงานยังได้จัดแสดงนิทรรศการประวัติความเป็นมา และของสะสมที่เกี่ยวข้องกับศิลปิน” อาจารย์ควบคุมดูแล กล่าว.

Read 986 times

Media