วันเสาร์, 16 กันยายน 2560 11:28

PKRU Channel : น้ำใจ ไม่ทิ้งกัน...จากภาคใต้ สู่ภาคอีสาน ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับวัดพระใหญ่ภูเก็ต ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคอีสาน

Written by

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคลศรัทธา ๔๕ (พระใหญ่เมืองภูเก็ต) จัด “พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และรับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคอีสาน” ในการนี้มี ผศ.ดร.อรไท ครุฑเวโช รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธาน ร่วมด้วย นายสุพร วนิชกุล ประธานมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคลศรัทธา ๔๕ คณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา คณะกรรมการมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคลศรัทธา ๔๕ และประชาชน เข้าร่วม
ทั้งนี้ทางมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคลศรัทธา ๔๕ (พระใหญ่เมืองภูเก็ต) ยังได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆในจังหวัดภูเก็ตรวบรวมสิ่งของที่รับบริจาค เพื่อที่จะนำสิ่งของอุปโภค-บริโภค เหล่านั้น ที่ประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตได้ร่วมทำบุญ นำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนภาคอีสานต่อไป

Read 975 times

Media