วันศุกร์, 10 มีนาคม 2560 12:55

PKRU Channel : กยศ.มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรม ปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 4

Written by

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรม “กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ปีที่ 4 เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี เป็นประธาน ร่วมด้วย นายอรุณ แป้นคง ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นางพรพินิจ พัฒนสุวรรณา ผู้แทนนายกเหล่ากาชาด จ.ภูเก็ต ดร.ฑิตติมา วิชัยรัตน์ ผู้จัดการกองทุนเงิน ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา คณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วม
ดร.ฑิตติมา วิชัยรัตน์ ผู้จัดการกองทุน กยศ. กล่าวว่า “กิจกรรม กยศ รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 4 ณ จังหวัดภูเก็ต ถือได้ว่าเป็นความร่วมมือกันในการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในระดับหน่วยงาน ซึ่งได้แก่ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สถานศึกษาในจังหวัดภูเก็ต เหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต ภาคบริการโลหิตแห่งชาติจังหวัดภูเก็ต ปัจจุบันกิจกรรม “กยศ รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ปีที่ 4 ยังจะเป็นการช่วยสนับสนุนงานของสภากาชาดไทยในสภาวะการณ์ขาดแคลนโลหิต ได้เป็นอย่างดี โดยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ในปี 2560 รวมทั้งสิ้น 17 จังหวัด ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 9 พันคน และคาดว่าตลอดกิจกรรมจะได้รับโลหิต จำนวน 7 ล้านซี.ซี. เพื่อมอบให้แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัด และโรงพยาบาลตามจังหวัดต่างๆ สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ที่สนับสนุนในทุกด้าน และขอชื่นชมพลังแห่งความเสียสละของนักศึกษา กยศ.ราชภัฏภูเก็ต ที่พร้อมใจกันทำดีเพื่อเพื่อนมนุษย์”
นางพรพินิจ พัฒนสุวรรณา ผู้แทนนายกเหล่ากาชาด จ.ภูเก็ต กล่าวด้วยว่า “กิจกรรม กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 4 ถือว่าเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานของกาชาด เนื่องจากโลหิต มีความสำคัญต่อผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล และมีความต้องการโลหิต เพื่อการรักษาพยาบาล ในทุกๆ กรณี โดยกาชาดจังหวัดภูเก็ต มีหน้าที่หลักที่สำคัญในการเป็นแหล่งจัดหาโลหิตเพื่อใช้ในการกระจายไปยังโรงพยาบาล รวมถึงสถานพยาบาลต่างๆ ทั้งในจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดใกล้เคียงที่เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลในแต่ละวัน ซึ่งปัจจุบันขอเรียนให้ทราบว่าจำนวนโลหิตมีอย่างจำกัด และในบางช่วงเวลาเกิดภาวะขาดแคลนโลหิต ทำให้เกิดผลกระทบต่อการรักษาพยาบาลเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จึงถือว่าเป็นการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์อย่างแท้จริง และยังถือเป็นการทำบุญร่วมกันในอีกทางหนึ่งด้วย และกิจกรรมในวันนี้ทำให้เห็นได้ว่าพลังเยาวชนเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่เป็นพลังแห่งความหวัง พลังแห่งอนาคตอย่างแท้จริง”

Read 1233 times

Media