วันเสาร์, 26 พฤศจิกายน 2559 10:52

PKRU Channel : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดพิธีบำเพ็ญกุศล ครบรอบ 100 วัน อดีตอธิการบดี

Written by

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ณ หอจดหมายเหตุ (บ้านพักอดีตอธิการบดี) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศล ครบ 100 วัน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุประดิษฐ์ ลิบรัตนสกุล อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี เป็นประธาน ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ-สายสนับสนุน ข้าราชการเกษียณอายุราชการ นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ  เข้าร่วม

สำหรับผู้ช่วยศาสตราจารย์สุประดิษฐ์ ลิบรัตนสกุล นั้น ดำรงตำแหน่งอธิการบดีเป็นลำดับที่สาม ในยุคของสถาบันราชภัฏภูเก็ต รวมระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง 8 ปี ซึ่งตลอดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์สุประดิษฐ์ ได้สร้างคุณูปการมากมาย แก่มหาวิทยาลัยในการมุ่งเน้นให้สถาบันราชภัฏภูเก็ต เป็นสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาท้องถิ่นจนถึงปัจจุบัน

Read 870 times

Media