วันพฤหัสบดี, 29 มิถุนายน 2560 10:12

PKRU Channel : บรรยากาศ "พิธีอันเชิญตราพระลัญจกรณ์"

Written by

รับชม กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียน 2560 จัด กิจกรรม"พิธีอันเชิญตราพระลัญจกรณ์" เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ณ วงเวียนภิรมย์รัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Read 1236 times

Media