วันพุธ, 12 เมษายน 2560 14:22

PKRU Channel : ม.ราชภัฏภูเก็ต จัด ปั่นด้วยรักราชภัฏภูเก็ต ปี 2 Cycling with Love PKRU

Written by

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เทศบาลเมืองกะทู้ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน จัดกิจกรรมปั่นด้วยรัก ราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 2 (Cycling with Love PKRU #2) โดยมี นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการ จ.ภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี นายเรวัติ อารีรอบ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ ตลอดจน แขกผู้มีเกียรติ บุคลากร นักศึกษา และนักปั่นจักรยาน จำนวน 1,000 คน เข้าร่วม
นายเรวัติ อารีรอบ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ กล่าวว่า กิจกรรมปั่นด้วยรัก ราชภัฎภูเก็ต ครั้งที่ 2 จัดขึ้นในโอกาสฉลองครบรอบ 46 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ เสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง สมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ รวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชน และสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าฯ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ร่วมด้วยการโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม และบรรยากาศอบอุ่น น่าอยู่ ของจังหวัดภูเก็ต นอกจากนั้นยังมีวัตถุประสงค์ในการจัดหาทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาที่เรียนดี มีความประพฤติดี ทั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมในครั้งนี้ จะช่วยให้มหาวิทยาลัยและศิษย์เก่า มีความรัก ความผูกพัน เกิดเป็นสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น และสามารถสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ เพื่อสังคมภูเก็ตต่อไป

Read 1173 times

Media