วันศุกร์, 23 ธันวาคม 2559 08:37

PKRU Channel : การแสดงวิสัยทัศน์ ครั้งที่ 1 เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Written by

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัด  “การแสดงวิสัยทัศน์ ครั้งที่ 1 เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ในวันพุธที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Read 1288 times

Media