วันศุกร์, 23 มิถุนายน 2560 13:04

PKRU Channel : ราชภัฏภูเก็ต บริการอบรมใบขับขี่ภาคทฤษฎี

Written by

นางสาวจันทร์จิรา ล่องลม (นักศึกษา) เหตุผลที่ผู้ใช้รถยนต์-จักรยานยนต์ ไม่ทำใบอนุญาตขับขี่ ปัจจัยหนึ่งคือเบื่อการรอคิวที่แน่นขนัด ณ ที่ทำการขนส่งฯ หรือความไม่สะดวกลางานในวันธรรมดา ผลที่ตามมาจากการใช้ยวดยานพาหนะบนท้องถนนโดยไม่มีใบขับขี่ นอกจากจะผิดกฎหมายแล้ว ยังเป็นปัจจัยให้เกิดอุบัติเหตุจากการขาดความรู้และวินัยจราจร ด้วยสถานการณ์ลักษณะนี้ ทำให้ขนส่งจังหวัดภูเก็ต โดยกรมขนส่งทางบก ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดตั้ง "ศูนย์อบรมใบขับขี่ (ภาคทฤษฎี)" ให้บริการแก่ประชาชนทั้งชาวไทย-ต่างชาติ ในพื้นที่ จ.ภูเก็ต ดร.สำราญ ชัยสวัสดิ์ ผู้จัดการศูนย์อบรมใบขับขี่ ม.ราชภัฏภูเก็ต กล่าวถึงรูปแบบการให้บริการว่า “ด้วยภารกิจในการให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย ทำให้ศูนย์ฯแห่งนี้เกิดขึ้น เพื่อลดภาระของขนส่งภูเก็ตที่มีผู้ขอรับบริการจำนวนมาก และเพิ่มความสะดวกสบาย รวดเร็ว ให้กับผู้ที่ประสงค์จะมีใบขับขี่ โดยมีหลักสูตรอบรมสำหรับผู้ที่ต้องการทำใบขับขี่ใหม่ (อบรม 5 ชั่วโมง) และการต่ออายุใบขับขี่ (อบรมใบขับขี่ 1 ชั่วโมง) ทั้งประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ซึ่งมีค่าดำเนินการ 500 บาท สำหรับผู้สมัครใหม่ และ 200 บาท สำหรับผู้ต่อใบอนุญาต โดยเปิดอบรมทุกวันพฤหัสบดีและวันอาทิตย์ เวลา 08.30 – 14.30 น. อบรม ณ อาคาร 7 ชั้น 5 ม.ราชภัฏภูเก็ต สามารถยื่นใบสมัคร (คลิกดาวน์โหลดใบสมัคร) กรอกรายละเอียด เตรียมสำเนาบัตรประชาชน ใบขับขี่เก่า สำหรับคนไทย สำหรับชาวต่างชาติ ใช้สำเนา Passport - Work Permit และชำระเงิน ณ ห้อง 757 ทั้งนี้หลังจากสำเร็จการอบรมภาคทฤษฎี มหาวิทยาลัยจะออกหนังสือรับรองเพื่อให้นำไปยื่นสอบใบขับขี่ภาคทฤษฎีได้ ณ ขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ (ภายใน 6 เดือน)”
ในส่วนของ ผศ.ดร.เทอดศักดิ์ ยอแสงรัตน์ วิทยากร เผยถึงเนื้อหาในการอบรมว่า ประกอบด้วย “1.ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กฎหมายว่าด้วรถยนต์ การจราจรทางบก กฎหมายทางหลวง 2. การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ 3.จิตสำนึกและมารยาทในการขับรถ 4.ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน การให้ความช่วยเหลือและปฐมพยาบาล โดยความพิเศษของศูนย์แห่งนี้ คือเราจะลดการอบรมด้วย Video Presentation แต่จะใช้คณะวิทยากรในการอบรม ส่งเสริมให้มีการสนทนา ถาม-ตอบ และแนะเทคนิคการใช้รถใช้ถนนในบริบทของรูปแบบระบบการจราจรของ จ.ภูเก็ต เน้นความปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ ตลอดจนวิธีการดูแลรักษายานพาหนะให้พร้อมออกสู่ท้องถนน”ด้าน นางสาวจันทร์จิรา ล่องลม (นักศึกษา) ผู้เข้าอบรมใบขับขี่ กล่าวว่า “ตอนนี้ขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ แต่ไม่มีใบขับขี่ เพราะไม่สะดวกในวันเวลาปกติ รวมถึงทราบว่าขนส่งภูเก็ตมีผู้ใช้บริการจำนวนมาก ต้องรอคิวนานกว่าจะได้ใบขับขี่ เมื่อมหาวิทยาลัยเปิดบริการนี้ จึงตัดสินใจมาอบรมเพื่อนำใบรับรองไปสอบภาคทฤษฎีและทำใบขับขี่ใบแรกของตน ณ ขนส่งในพื้นที่ จ.ใกล้เคียง เพื่อความสบายใจในการขับขี่ที่ถูกกฎหมาย และช่วยให้มีความรู้ในกฎกติกามารยาทในการขับขี่อีกด้วย”
สำหรับผู้สนใจอบรมใบขับขี่ ไม่ต้องรอคิวนาน ติดต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องอาคาร 7 ชั้น 5 และเข้ารับการอบรมทุกวันพฤหัสบดี และวันอาทิตย์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก! ติดต่อสอบถาม 093 659 2591

Read 1263 times

Media