วันศุกร์, 09 มีนาคม 2561 15:16

PKRU Channel : ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ราชภัฏภูเก็ต แนะกลยุทธ์ “ธุรกิจการขายสินค้าออนไลน์ (E-Commerce Business)”

Written by

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 2  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (PKRUBI) จัดโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพ หลักสูตร “ธุรกิจการขายสินค้าออนไลน์ (E-Commerce Business)“ โดยมี นางสาวขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (PKRUBI)  ร่วมด้วยบุคลากร นักศึกษาตลอดจนเจ้าของธุรกิจ SMEs และผู้ประกอบการรายใหม่ เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรดังกล่าว ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณศรัณยา วงศ์ลังกา (อ.ใบตอง) และคุณสุขพงศ์ สันติวราพันธ์ (อ.บอล) คณะวิทยากรจากบริษัทสยามแวนเดอร่า อินเตอร์แนลชั่นแนล จำกัด บริษัทที่มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจและให้บริการผ่าน E-Commerce และ Online Marketing  ถ่ายทอดเทคนิคและกลยุทธ์แก่ผู้เข้าอบรม
นางสาวขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (PKRUBI) กล่าวว่า  “สำหรับการฝึกอบรมดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ พร้อมสร้างทักษะการพัฒนาเว็บไซต์ E-Commerce ที่รองรับการแสดงผลในเครื่องสมาร์ทโฟน หรือ Mobile Commerce ตลอดจนกลยุทธ์ในการจัดการธุรกิจการขายสินค้าออนไลน์ แนวคิดและหลักการของการทำการตลาดด้วย Social Media โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Facebook ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบัน ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ผ่านกรณีศึกษาต่างๆ และเข้าใจเทคนิคในการซื้อโฆษณาบน Facebook นอกจากนี้ยังสามารถเข้าใจหลักการของการเพิ่มยอดการเยี่ยมชมเว็บไซต์ผ่าน Search Engine (Google) ด้วยวิธีการต่างๆ ตลอดจนการสร้างกลยุทธ์การส่งออกสินค้าผ่านเว็บ Alibaaba, Ebay, Taobao ซึ่งคอร์สการอบรมดังกล่าวของมหาวิทยาลัยสามารถส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในท้องถิ่นมียอดขายที่ดีขึ้น ลดต้นทุนหน้าร้าน เพิ่มกำไร และสามารถต่อยอดการขยายธุรกิจ ตลอดจนส่งเสริมให้นักศึกษาขายสินค้าโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย สร้างงานสร้างรายได้ต่อยอดเป็นอาชีพในอนาคตได้” ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ กล่าว.

Read 1147 times

Media