วันอังคาร, 31 มกราคม 2560 15:02

PKRU Channel : สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัด บริการนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้าฟรี สำหรับคนรักสุขภาพ

Written by

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัด “โครงการบริการนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพฟรี” เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้ฝึกทักษะการนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้า และเพื่อให้บริการบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแก่บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไปได้เข้ารับบริการ โดยมีนางสาวนิศากร ตันติวิบูลชัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เป็นอาจารย์ผู้ดูแลโครงการ

ในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอเชิญผู้สนใจรับบริการฟรี การนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ (Foot Reflexology) โดยมีทีมนักศึกษาที่ผ่านการศึกษาและฝึกฝนมาอย่างเป็นระบบและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากทีมคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญของสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทั้งนี้สามารถรับบริการได้ ณ อาคารศูนย์แพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ทุกวันศุกร์ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 กรุณาติดต่อสำรองที่ โทร 093-640-6610, 089-288-2639

Read 1382 times

Media