วันเสาร์, 10 พฤศจิกายน 2561 12:09

PKRU Channel : สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ จัดแสดงนิทรรศการ เฟี้ยวฟ้าว...มะพร้าวไงล่ะ / สับปะรด L'ananas

Written by

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดนิทรรศการเฟี้ยวฟ้าว...มะพร้าวไงล่ะ และนิทรรศการสับปะรด L'ananas โดยมี นายธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ เป็นประธาน ร่วมด้วย นางสาวกุลสตรี ปริญญา ประธานสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ฯ ตลอดจน บุคลากร นักเรียน และนักศึกษา เข้าร่วมชมนิทรรศการ ณ ห้องบรรณารักษศาสตร์
สำหรับการจัดแสดงนิทรรศการดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการจัดแสดงและนิทรรศการในห้องสมุด (Display and Exhibition in Library) ซึ่งนักศึกษาได้นำเสนอข้อมูลสารสนเทศผ่านสื่อประเภทต่างๆ รวมถึงมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์และสาธิตการทำเมนูอาหาร เครื่องดื่ม ขนมพื้นเมืองที่ทำจากมะพร้าวและสับปะรด ซึ่งเป็นการบูรณาการการเรียนการสอนสู่การปฏิบัติจริง เพื่อให้นักสารสนเทศมีความรอบรู้ในเชิงลึก สามารถจัดสรรข้อมูลนำเสนอออกมาได้อย่างน่าสนใจ ทำให้ผู้เข้าชมนิทรรศการได้รับความรู้ และมีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่จัดขึ้น

Read 1511 times

Media