วันจันทร์, 16 มกราคม 2560 14:22

PKRU Channel : สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมเพอรานากัน สอนนักศึกษาทำ “ขนมเข่ง” สูตรโบราณ

Written by

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 ณ ชั้น 1 อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สมาคมเพอรานากัน จัดกิจกรรมให้ความรู้และสาธิตการทำขนมพื้นเมืองภูเก็ต “ขนมเข่ง” โดยมี นางแสงระวี ณ พัทลุง รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายแพทย์โกศล แตงอุทัย นายกสมาคมเพอรานากัน ตลอดจน บุคลากร นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม
สำหรับกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับขนมพื้นเมืองภูเก็ตในครั้งนี้ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ได้จัดขึ้นเพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น ที่เป็นเอกลักษณ์ และสืบทอดกันมายาวนาน โดยเฉพาะขนมเข่ง ซึ่งเป็นขนมสีน้ำตาล รสหวาน นุ่ม หนึบ ทำจากแป้งข้าวเหนียว น้ำเปล่า และน้ำตาลทรายนวดผสมเข้าด้วยกัน มักใช้เป็นขนมไหว้เจ้าในเทศกาลตรุษจีน โดยสาขาวิชา คหกรรมศาสตร์ ได้เชิญผู้ผลิตขนมเข่งสูตรโบราณภูเก็ต มาถ่ายทอดกรรมวิธีในทุกขั้นตอน เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้สูตรการทำขนมเข่งภูเก็ต ที่มีรสชาติอร่อยแบบต้นฉบับภูเก็ต ทั้งยังสามารถเก็บขนมไว้ได้ยาวนานขึ้นอีกด้วย รวมถึงเป็นการเพิ่มทักษะด้านวิชาชีพให้กับนักศึกษา ทั้งนี้เมนูอาหารพื้นเมืองของภูเก็ต ได้รับการยอมรับให้เป็นเมืองแห่งการสร้างสรรค์อาหารระดับโลกโดยยูเนสโก (Phuket : City of Gastronomy of UNESCO) ในการนี้การจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยจึงเป็นการต่อยอดการสร้างสรรค์อาหารพื้นเมืองของภูเก็ตในมิติของการศึกษาสู่สากล และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมซึ่งเป็นยุทธศาสตร์หลักของ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Read 1481 times

Media