วันอังคาร, 22 พฤศจิกายน 2559 09:48

PKRU Channel : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดพิธีถวายปริญญาบัตรแด่พระสงฆ์

Written by

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดพิธีถวายปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แด่พระสงฆ์ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 8 รูป โดยมี พระเทพปัญญาโมลี รองเจ้าคณะภาค 17 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายบัณฑูร ทองตัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมด้วย นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี ตลอดจน คณะผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ บุคลากรสายวิชาการ-สายสนับสนุน นักศึกษา     พระสงฆ์ และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธีและแสดงมุทิตาจิต

สำหรับพระสงฆ์ซึ่งสำเร็จการศึกษา จำนวน 8 รูป ประกอบด้วย 1. พระครูการุญกิจจานุยุต แซ่จ้าน เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต  เจ้าอาวาสวัดเชิงทะเล 2. พระมหาแดง ทองขำ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมงคลนิมิต 3. พระครูใบฎีกาวิชัย ชลศิริ หัวหน้าที่พักสงฆ์สามัคคีสามกอง 4. พระครูลัฏฐิธรรมรัต แก้วทองพันธ์ เลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองภูเก็ต เจ้าอาวาสวัดลัฏฐิวราราม 5. พระครูพรหมประภัสสร วิชิตบุตร เจ้าคณะอำเภอถลาง เจ้าอาวาสวัดเทพวนาราม 6. พระครูวิสุทธิ์กิตยาภรณ์ บุญจันทร์ เจ้าคณะตำบลฉลอง เจ้าอาวาสวัดกิตติสังฆาราม 7. พระสมปอง กาญจนกุล     เจ้าอาวาสวัดนิกรวราราม และ8. พระครูสุวรรณธรรมวินิจ อุ่นเสียม เจ้าอาวาสวัดสุวรรณคีรีเขต

Read 916 times

Media