วันจันทร์, 22 สิงหาคม 2559 12:42

PKRU Channel : ม.ราชภัฏภูเก็ต จัด กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559

Written by

วันแม่แห่งชาติ

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 โดยมี ผศ.ดรุณี บุณยอุดมศาสตร์ รองอธิการบดี นำคณะผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน นักศึกษา และคณะครู นักเรียน โรงเรียนโรงสาธิต ฝ่ายประถมศึกษาและฝ่ายมัธยมศึกษา ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป กิจกรรมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 และนอกนี้ทางสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ยังได้จัดกิจกรรมร้อยรักษ์เพื่อแม่ ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ณัฐาภร อนิสงค์ ประธานสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรในการสอนร้อยมาลัยให้แก่น้องๆ นักเรียน โรงเรียนโรงสาธิต ฝ่ายประถมศึกษาและฝ่ายมัธยมศึกษา และผู้ที่สนใจ ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 076 211 959

Read 982 times

Media