วันจันทร์, 26 กุมภาพันธ์ 2561 14:59

PKRU Channel : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัด “กยศ.รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 5”

Written by

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อการกุศล “กยศ.รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 5” เนื่องในโอกาส มหามงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา โดยมี ผศ.ดร.อรไท ครุธเวโช รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย นายอรุณ แป้นคง ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา นางสาวศิริมา ว่องสารกิจ ผู้แทนนายกเหล่ากาชาด จ.ภูเก็ต ตลอดจนคณะผู้บริหารจากสถานศึกษาในจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดใกล้เคียง บุคลากรมหาวิทยาลัย ประชาชน นักศึกษา และนักเรียน เข้าร่วม
ผศ.ดร.อรไท ครุธเวโช กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และยังเป็นกิจกรรมที่แสดงออกถึงความร่วมมือ ร่วมใจ ระหว่างองค์กร ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสามัคคีของเครือข่าย ที่ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต / กองทุน กยศ. / เหล่ากาชาด จ.ภูเก็ต / ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จ.ภูเก็ต และสถานศึกษาอีกหลายแห่ง สำหรับกิจกรรมอันทรงคุณค่าที่มหาวิทยาลัยได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เกิดจากพลังของนักเรียน นักศึกษา ประชาชน ที่ตระหนักและเห็นถึงคุณค่าของการทำความดีเพื่อต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ เนื่องจากเหล่ากาชาดมีจำนวนโลหิตอย่างจำกัด และในบางช่วงเวลาเกิดภาวะขาดแคลนโลหิต         ทำให้เกิดผลกระทบต่อการรักษาพยาบาล ทั้งนี้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิตกว่าหลายพันคน และจะสามารถสำรองโลหิตเพื่อมอบให้แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาด และโรงพยาบาลต่างๆ ใช้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ต่อไป อีกทั้งการดำเนินกิจกรรมเช่นนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงพลังจิตอาสาของนักศึกษา และการดำเนินงานเพื่อประโยชน์ของท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม” รักษาการอธิการบดี กล่าว
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมบริจาคโลหิตได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. -15.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สอบถามโทร. 0 7621 1959 ต่อ 1300

Read 1085 times

Media