วันจันทร์, 06 พฤศจิกายน 2560 09:38

PKRU Channel : ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (PKRUBI) เชิญชวนอบรม“บรรจุภัณฑ์อาหารเพื่อความสำเร็จของธุรกิจ”

Written by

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (PKRUBI) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  เชิญชวนอบรม“บรรจุภัณฑ์อาหารเพื่อความสำเร็จของธุรกิจ

Read 1199 times

Media