วันพุธ, 13 กันยายน 2560 09:34

PKRU Channel : ลาตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต “ผศ.ดร.ประภา กาหยี”

Written by

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดพิธีส่งมอบงานแด่        ผศ.ดร.อรไท ครุธเวโช รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมี ผู้บริหาร บุคลากร และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วม ภายหลังลงจากตำแหน่งผู้นำบริหารกว่า 3 สมัย อุทิศตนกว่า 45 ปี ทำงานตั้งแต่ยุควิทยาลัยครูในอดีตจวบจนเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ที่จัดการศึกษาอย่างเต็มรูปแบบแห่งเดียวในอันดามัน มีพัฒนาการในด้านต่างๆ เป็นที่เชื่อมั่นทั้งในระดับท้องถิ่นจนถึงระดับนานาชาติ ตลอดจนมีการให้บริการทางการศึกษา มอบโอกาส และร่วมพัฒนาท้องถิ่นด้วยงานวิชาการและงานวิจัยคุณภาพ จนได้รับการขนานนามว่า “ผู้นำหญิงเหล็ก” โดยเฉพาะการเป็นต้นแบบของสังคม และเป็นครูที่ดีของนักศึกษา บุคลากร และผู้บริหารรุ่นน้องสืบสานปณิธานในการนำพามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตให้ยืนหยัดตามอุดมการณ์และก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

Read 1153 times

Media