วันอาทิตย์, 05 มีนาคม 2560 15:02

PKRU Channel : บรรยากาศพิธีเปิดงานราชภัฏ 60 และการประกวดขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ฯ ระดับอุดมศึกษา

Written by

บรรยากาศพิธีเปิดงานราชภัฏ 60 และการประกวดขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์และเพลงเทิดพระเกียรติ ระดับอุดมศึกษา

Read 961 times

Media