วันพฤหัสบดี, 15 กุมภาพันธ์ 2561 14:02

PKRU Channel : บรรยากาศพิธีเปิด งานวันราชภัฏ ประจำปี 2561 “ราชภัฏภูเก็ต 47 ปี วิถี วิวัฒน์ พัฒนา” วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Written by

PKRU Channel : บรรยากาศพิธีเปิด งานวันราชภัฏ ประจำปี 2561 “ราชภัฏภูเก็ต 47 ปี วิถี วิวัฒน์ พัฒนา” วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Read 1059 times

Media