วันจันทร์, 19 กุมภาพันธ์ 2561 13:17

PKRU Channel : วันราชภัฏปี 61 “ราชภัฏภูเก็ต 47 ปี วิถี วิวัฒน์ พัฒนา”

Written by

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดงาน วันราชภัฏ ประจำปี 2561 “ราชภัฏภูเก็ต 47 ปี วิถี วิวัฒน์ พัฒนา”  ณ เวทีกลาง ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  โดยมี นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย ผศ.ดร.อรไท ครุธเวโช  รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต คณะผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
ผศ.ดร.อรไท ครุธเวโช  รักษาการอธิการบดีฯ กล่าวว่า “สืบเนื่องจากวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระกรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ ‘ราชภัฏ’ ซึ่งหมายถึง ‘คนของพระราชา’ ทรงพระราชดำริและพระราชดำรัสมากมายที่เป็นคุณูปการแก่การศึกษาไทย โดยเฉพาะแก่ชาวราชภัฏทั่วประเทศ ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ จึงได้จัดงาน วันราชภัฏ ประจำปี 2561 ภายใต้ชื่อ “ราชภัฏภูเก็ต 47 ปี วิถี วิวัฒน์ พัฒนา” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีกิจกรรมประกอบไปด้วย พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 29 รูป การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10  และการเสวนาวิชาการที่เป็นประโยชน์และน่าสนใจเช่น ชาบาติก “ชูชาติ ระวิจันทร์” ,ศิษย์เก่า วจก. ถ่ายทอดความสำเร็จ Smart สู่ Smile ,“เกษตร 4.0 Start Up Smart Farmer” นอกจากนี้มีการแข่งขันทำอาหารพื้นเมืองจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนการจัดบูธนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษาอีกมากมาย
นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า “ราชภัฏ หมายถึง คนของพระราชา ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเป็นชื่อของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และพระราชทานพระราชลัญจกรประจำพระองค์ เป็นตราประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ อีกทั้งทรงมีพระราชดำริและพระราชดำรัสมากมายที่เป็นคุณูปการแก่การศึกษาไทย

Read 1345 times

Media