วันพฤหัสบดี, 17 พฤศจิกายน 2559 08:18

PKRU Channel : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต หลอมใจแปรขบวนเลข ๙

Written by

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ณ วงเวียนภิรมย์รัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และกิจกรรมทางดาราศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี เป็นประธาน ร่วมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพงศ์ ศิริสมบัติ อดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย เพชรช่วย ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ คณะผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ บุคลากรสายวิชาการ-สายสนับสนุน นักเรียน และนักศึกษา เข้าร่วมกว่าพันคน สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าวประกอบไปด้วย กิจกรรมการขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ บทเพลงเพื่อพ่อ การแปรขบวนเป็นเลข ๙ รวมทั้งมีการจุดเทียนถวายความอาลัย และกิจกรรมดูดวงจันทร์ใกล้โลกที่สุดในรอบ 68 ปี Super Full Moon ผ่านกล้องโทรทรรศน์ และในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ฝ่ายปฐมวัย) จัดกิจกรรมถวายความอาลัย และแสดงความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยร่วมร้องเพลง “พระราชาผู้ทรงธรรม” และ”เพลงสรรเสริญพระบารมี” การยืนสงบนิ่งไว้อาลัย เป็นเวลา 59 วินาที และการแปรขบวนเป็นหมายเลข ๙ ของเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีพร ณ นคร ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ คณะผู้บริหาร ครู นักศึกษา นักเรียน และผู้ปกครอง เข้าร่วม

Read 819 times

Media