วันจันทร์, 10 กันยายน 2561 10:25

PKRU Channel : กองพัฒนานักศึกษา ราชภัฏภูเก็ต มอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2561

Written by

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 ณ โรงละครนาฏศิลป์ ม.ราชภัฏภูเก็ต กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 189 ทุน และมอบเกียรติบัตรยกย่องนักศึกษาที่มีคุณธรรม 2 คน โดยมี ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธาน ร่วมด้วย นายอรุณ แป้นคง ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ตลอดจน ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และตัวแทนจากหน่วยงานผู้สนับสนุนทุนการศึกษา เข้าร่วม

ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวว่า ด้วยงานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา เป็นหน่วยงานที่จัดทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานและบุคลากรจากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมีการมอบทุนให้แก่ผู้ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสเล่าเรียนจนจบปริญญาตรี เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับผู้สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา

Read 627 times

Media