วันพฤหัสบดี, 12 มกราคม 2560 12:26

PKRU Channel : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ปล่อยขบวนคาราวานช่วยน้ำท่วมภาคใต้

Written by

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 ณ บริเวณด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ปล่อยขบวนคาราวานรถออฟโรดจำนวนกว่า 10 คัน นำสิ่งของอุปโภค-บริโภค ที่ได้รับบริจาคนำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยจากสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดใกล้เคียง โดยมี ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี เป็นประธาน ร่วมด้วยนายอรุณ แป้นคง ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นายเรวัต อารีรอบ นายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ตลอดจน ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และกลุ่มประชาชนจิตอาสา เข้าร่วม  สำหรับขบวนคาราวานช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมดังกล่าว ได้นำสิ่งของอุปโภค-บริโภค ที่บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัย และประชาชน ในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง ร่วมกันบริจาคกว่า 3,000 ชุด ออกไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมตามจุดต่างๆ ได้แก่ อ.เมือง อ.ชะอวด อ.ปากพนัง อ.หัวไทร อ.จุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช และ อ.ควนขนุน อ.ปากพยูน จังหวัดพัทลุง ในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ยังคงรับบริจาคสิ่งของอุปโภค-บริโภค แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ซึ่งสามารถร่วมบริจาคได้ ณ ชั้น 1 อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ตั้งแต่บัดนี้เป็นไป

Read 925 times

Media