วันเสาร์, 30 เมษายน 2559 10:25

PKRU Channel:ม.ราชภัฏภูเก็ต เปิดบ้านต้อนรับกัลยาณมิตร "ราชภัฏสุรินทร์"

Written by

study and learning exchange

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  บุคลากรสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมให้การต้อนรับ นายประขรรค์ สมนิยาม รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ดร.อังศุมาลิน ผลค้า รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน และบุคลากรกองคลัง  กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เนื่องในโอกาสเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านงานการเงิน  งานบัญชี งานพัสดุ และงานกองนโยบายและแผน

Read 902 times

Media