วันอังคาร, 29 สิงหาคม 2560 13:35

PKRU Channel : นิเทศศาสตร์ จับมือ ThaiPBS จัด ปฏิบัติการเชิงลึกสร้างนักข่าวพลเมือง “เกรียนเจอเก๋า”

Written by

ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2560 ณ ห้องสัมมนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับ สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (ThaiPBS) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพลเมืองวัยเกรียน หัวข้อ "เกรียนเจอเก๋า" โดยมี ผศ.จิราพร ประสารการ ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ เป็นประธาน ร่วมด้วย คณาจารย์ ทีมงานจากนักข่าวพลเมือง ThaiPBS (เก๋า) ตลอดจน นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาในภาคใต้ (เกรียน) เข้าร่วมอบรม
สำหรับการอบรมดังกล่าวมีกิจกรรมฝึกทักษะในด้านสื่อสารมวลชน เช่น การให้ความรู้ในหัวข้อ สื่อสาธารณะและนักข่าวพลเมืองคืออะไร? กิจกรรม Role Play เกรียนเจอเก๋า สถานการณ์งานแถลงข่าว กิจกรรมภาคปฏิบัติลงพื้นชุมชนใน จ.ภูเก็ต เสาะหาข้อมูลและประเด็น เพื่อทดลองสื่อสารด้วยภาพถ่าย แบนเนอร์ และสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดีย “การบรรยายพลังของช่องทางสื่อใหม่” ช่องทางที่ใช้ในการเผยแพร่ผลงาน และการเปิดเวทีนำเสนอ "ผลงานวัยเกรียน เปลี่ยนแปลงสังคมได้อย่างเก๋า" พร้อมกันนี้ผู้เข้าร่วมอบรมชี้แจงแผนการทำงานร่วมกับไทยพีบีเอสเพื่อผลักดันประเด็น และรับสมัครเข้าร่วมเสนอแผนงานเพื่อรับงบประมาณสนับสนุนการผลิตต่อไป ทั้งนี้สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มุ่งมั่นสร้างจุดแข็งด้านเครือข่ายสื่อมวลชนระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักศึกษามีเวทีในการฝึกฝนทักษะและสั่งสมประสบการณ์ด้านการผลิตผลงานสื่อสารมวลชนด้วยมุมมองความคิด เทคนิคปฏิบัติ จนถึงการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชนผ่านสื่อแบบฉบับมืออาชีพ

Read 1306 times

Media