วันพุธ, 26 กรกฎาคม 2560 11:13

PKRU Channel : ภาษาไทย ครุศาสตร์ ดึงกูรู แนะนักศึกษาปฏิบัติการสอนภาษาไทยอย่างมืออาชีพ

Written by

เมื่อวันที่21 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสอนภาษาไทยอย่างมืออาชีพ" โดยมีอาจารย์พรพักตรา ไชยเศรษฐ ประธานสาขาวิชาภาษาไทย เป็นประธานเปิดโครงการ ร่วมด้วยคณาจารย์ประจำสาขาวิชา เเละนักศึกษาชั้นปีที่ 1,2 เข้าร่วม
สำหรับการจัดโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อ เป็นกิจกรรมเสริมความรู้ พัฒนานักศึกษาให้ มีอัตลักษณ์อันโดดเด่นในการเป็นครูภาษาไทย ตรงตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะครุศาสตร์เเละมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วัชรินทร์ เเก่นจันทร์ จากภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคนิควิธีการสอน ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนาน

Read 938 times

Media