วันศุกร์, 17 มีนาคม 2560 10:25

PKRU Channel : ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมแสดงละครอิงประวัติศาสตร์ ท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2560

Written by

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 ณ อนุสรณ์สถานเมืองถลาง บ้านเหรียง อ.ถลาง จ.ภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และมูลนิธิท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร จัด แสดงละครอิงประวัติศาสตร์ แสง สี เสียง ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ในการนี้มี นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายดิสัน แหล่ทองคำ รองอธิการบดี รศ.ดร.สาวิตร พงศ์วัชร์ ประธานสาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต องกรค์ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ-เอกชน สื่อมวลชน ตลอดจนประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
รศ.ดร.สาวิตร พงศ์วัชร์ กล่าวว่า “สำหรับการจัดงานวัฒนธรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการ รำลึกถึงวีรกรรมอันหาญกล้าและเชิดชูเกียรติประวัติของสองวีรสตรี ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร หรือ ย่าจัน-ย่ามุก และบรรพชนผู้กล้าที่ได้ปกป้องรักษาเมืองถลางไว้ให้อนุชน รุ่นหลังตราบจนทุกวันนี้ ผ่านการนำเรื่องราวในประวัติศาสตร์คู่บ้านคู่เมืองมาเป็นสื่อ ในการนำเสนอประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ในอดีตของเมืองถลาง ซึ่งในปีนี้ได้มีการเพิ่มเรื่องราวการถ่ายทอดบทตัวละครใหม่ คือกลุ่มชนเผ่าพื้นเมืองกลุ่มแรกของเมืองถลางในขณะนั้น ได้แก่ กลุ่มเผ่าพันธุ์ชาวเงาะป่า และกลุ่มเผ่าพันธุ์ชาวทะเล หรือ (ชาวเล) จนมาถึงกลุ่มชาวไทยพุทธ ชาวไทยมุสลิม และชาวไทยจีน ซึ่งเมืองถลางในขณะนั้นมีวัฒนธรรม และอารยะธรรมที่หลากหลาย ตลอดจนการค้าเชิงพาณิชย์นาวี ซึ่งในอดีตเมืองถลางได้ทำการค้าขายกับพ่อค้าและนักเดินเรือชาวต่างชาติ ที่ใช้การแลกเปลี่ยนแร่ดีบุกกับอาวุธสงคราม เพื่อสร้างแสนยานุภาพให้กับเมืองถลาง นำไปสู่ความได้เปรียบในการทำสงครามเก้าทัพกับพม่า จนได้รับชัยชนะในท้ายที่สุด”

Read 1272 times

Media