วันอาทิตย์, 24 กันยายน 2560 13:15

PKRU Channel : ราชภัฏภูเก็ต อบรม “พิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ”

Written by

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัด อบรมเชิงปฏิบัติการ “พิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ” ในการนี้มี นายถาวร คงแก้ว ปลัดจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย ดร.ณัฎฐพงศ์ ถือดำ รองอธิการบดี ดร.ราชรถ ปัญญาบุญ ผอ.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม คณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา ตลอดจน หน่วยงานภาครัฐ-เอกชน และประชาชน เข้าร่วม
ดร.ณัฎฐพงศ์ ถือดำ กล่าวว่า “การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พุทธศักราช 2559 นับเป็นการสูญเสียอันยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศชาติ และยังคงโศกเศร้าเป็นล้นพ้น มาสู่พสกนิกรชาวไทย ทั่วทั้งประเทศ ในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและให้ความรู้ในด้านต่างๆ จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ” ขึ้น ซึ่งพิธีถวายดอกไม้จันทน์ครั้งนี้ ถือว่าเป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่ซึ่งพสกนิกรชาวไทยจะได้ร่วมกันแสดงความอาลัย และร่วมกันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ดังนั้นลำดับพิธีการจำเป็นต้องดำเนินไปตามราชประเพณี ให้สมพระเกียรติสูงสุด ดังกล่าวนี้หน่วยงานทั้งภาครัฐ-เอกชน และประชาชน ตลอดจนผู้ปฏิบัติงาน จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติให้ถูกต้องตามแบบแผนระเบียบแผนปฏิบัติ และสามารถที่จะถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ ให้รับทราบแนวทางเดียวกันต่อไปได้ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายสัญญา เจริญพร นักจัดการงานในพระองค์ชำนาญการ กองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง และนายณุวัฒน์ ชื่นอารมณ์ เจ้าพนักงานในพระองค์ชำนาญการ กองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง ซึ่งเป็นบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ เป็นวิทยากร ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ” รองอธิการบดีกล่าว.

Read 1114 times

Media