วันพุธ, 14 กุมภาพันธ์ 2561 14:05

PKRU Channel : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย มอบทุนการศึกษา นศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ต่อเนื่องปีที่ 12

Written by

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กองพัฒนานักศึกษา จัดพิธีรับมอบทุนการศึกษา จากมูลนิธิ     โตโยต้าประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจากคุณประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย เป็นประธานมอบทุนการศึกษาประจำปี 2561 แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จำนวน 126 ทุน เป็นเงินจำนวน 1,000,000 บาท ร่วมด้วย ผศ.ดร.อรไท       ครุธเวโช รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต คณะกรรมการมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ร่วมมอบทุนแก่นักศึกษา โดยมี คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วม
สำหรับมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย เป็นมูลนิธิฯ ที่ให้การสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เยาวชนในพื้นที่ห่างไกลและขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อให้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้รับการสนับสนุนด้านการศึกษาจากมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นมา รวมเป็นระยะเวลา 12 ปี เป็นเงินทั้งสิ้น 10,000,000 บาท จากการให้โอกาสทางการศึกษาดังกล่าว กองพัฒนานักศึกษา จึงได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาขึ้น เพื่อให้ผู้รับทุนการศึกษาได้พบปะกับผู้สนับสนุนทุนการศึกษา รวมทั้งก่อให้เกิดประสิทธิภาพของกระบวนการมอบทุนการศึกษา ตลอดจนเพื่อช่วยให้นักศึกษาประสบผลสำเร็จเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพต่อไป
พร้อมกันนี้ทางกองพัฒนานักศึกษายังได้จัดการบรรยาย Talk Show พิเศษโดยได้รับเกียรติจากคุณเอกชัย วรรณแก้ว ศิลปินผู้สู้ชีวิต มนุษย์เพนกวินผู้เขียนชีวิตด้วยปลายเท้า มาสร้างแรงบันดาลใจ ในการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา

Read 848 times

Media