วันพุธ, 18 มกราคม 2560 07:48

PKRU Channel : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย มอบทุนการศึกษา นศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ต่อเนื่องปีที่ 11

Written by

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กองพัฒนานักศึกษา จัดพิธีรับมอบทุนการศึกษา จากมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ในการนี้ได้รับเกียรติจาก คุณประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย เป็นประธานมอบทุนการศึกษาประจำปี 2559 แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จำนวน 120 ทุน เป็นเงินจำนวน 1,000,000 บาท ร่วมด้วย ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี คณะกรรมการมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ร่วมมอบทุนแก่นักศึกษา โดยมี คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมพิธี

สำหรับมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย เป็นมูลนิธิฯ ที่ให้การสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เยาวชนในพื้นที่ห่างไกลและขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อให้มีโอกาสเรียนในระดับที่สูงขึ้น สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้รับการสนับสนุนด้านการศึกษาจากมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นมา รวมเป็นระยะเวลา 11 ปี เป็นเงินทั้งสิ้น 9,250,000 บาท จากการให้โอกาสทางการศึกษาดังกล่าว กองพัฒนานักศึกษา จึงได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาขึ้น เพื่อให้ผู้รับทุนการศึกษาได้พบปะกับผู้สนับสนุนทุนการศึกษา รวมทั้งก่อให้เกิดประสิทธิภาพของกระบวนการมอบทุนการศึกษา ตลอดจนเพื่อช่วยให้นักศึกษาประสบผลสำเร็จเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพต่อไป

Read 1359 times

Media