วันศุกร์, 17 มิถุนายน 2559 13:45

PKRU Channel : โรงเรียนสาธิต ฝ่ายประถมศึกษา และฝ่ายมัธยมศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต จัด "พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559"

Written by

พิธีไหว้ครู

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โรงเรียนสาธิต (ฝ่ายประถมศึกษา) และ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรุณี บุณยอุดมศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานและกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน ร่วมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์  ตลอดจนคณะครู นักศึกษา และนักเรียนชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม สำหรับพิธีไหว้ครูในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อ ต้องการให้นักเรียนรำลึกถึงพระคุณของคุณครู  ผู้ที่ประสิทธิประสาทวิชาอบรมสั่งสอนให้ความรู้แก่ศิษย์ อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ เอกลักษณ์ ประเพณีอันดีงามของไทย การจัดกิจกรรมดังกล่าวนี้นักเรียนได้นำพานไหว้ครูที่ประดับด้วยดอกเข็ม  หญ้าแพรก ดอกมะเขือ และธูปเทียน นำมามอบเพื่อแสดงความเคารพแด่คุณครู สร้างบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความอบอุ่น และความประทับใจ

ติดตามข่าวสารหรือกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 076 211 959

Read 2140 times

Media